جزیره پرنس ادوارد در دراو برنامه کاندیدای مهاجرتی خود از ۲۵۴ نامزد دعوت به عمل آورد

نامزدهای اکسپرس انتری، تاثیر نیروی کار، و تاثیر حوزه تجارت یک گام به اقامت دائم نزدیکتر هستند.

جزیره پرنس ادوارد در نوزدهم نوامبر آخرین دراو مهاجرتی خود را برگزار کرد.

برنامه کاندیدای استانی جزیره پرنس ادوارد ۲۵۴ دعوت نامه صادر کرد. بیشتر دعوت نامه ها،۲۲۱ مورد، به نامزدهای اکسپرس انتری و تاثیر نیروی کار اختصاص یافتند. نامزدهای تاثیر حوزه تجارت ۳۳ مورد باقی مانده را دریافت کردند با شرط اینکه حداقل امتیاز ۹۲ باشد.

برنامههای کاندیدای استانی به استان‌ها و مناطق اجازه می دهد تا نامزد های مهاجرتی که نیازهای بازار کار آنها را به بهترین نحو برآورده می‌کنند را انتخاب کنند. گاهی اوقات این نیاز ها با سیستم اکسپرس انتری فدرال کانادا هم راستا است.

 

دسته اکسپرس انتری جزیره پرنس ادوارد

دسته اکسپرس انتری برنامه کاندیدای استانی جزیره پرنس ادوارد یک برنامه کاندیدای استانی ارتقا یافته به این معنا است که هم راستا با سیستم اکسپرس انتری دولت فدرال کار می کند

اکسپرس انتری درخواست‌ها برای سه دسته مهاجرت از برنامه‌های اقتصادی را مدیریت می‌کند: برنامه نیروی کار تخصصی فدرال، برنامه تجارت های تخصصی فدرال و دسته تجربه کانادایی.

نامزدهای واجد شرایط به خاطر فاکتورهای سرمایه انسانی مانند سن، تجربه کاری، تحصیلات و تسلط بر زبان انگلیسی و فرانسوی یک امتیاز دریافت می کنند.

مطلب مرتبط
9 دلیل دانشجویان برای انتخاب کانادا جهت تحصیل

نامزدهای اکسپرس انتری که گزینش استانی را دریافت می‌کنند ۶۰۰ امتیاز اضافی دریافت کرده و این امر دریافت دعوت نامه درخواست برای اقامت دائم در دور بعدی صدور دعوت نامه ها را برای آنها تضمین میکند.

نامزدها برای اینکه برای گزینش استانی از جزیره پرنس ادوارد واجد شرایط شناخته شوند نیاز به ثبت پروفایل توضیح علاقمندی دارند.

پروفایلهای توضیح علاقمندی بر اساس شبکه امتیازات منحصر به فرد هر استان به نامزدها امتیاز می‌دهند از نامزدها بالاترین امتیازات از طریق دراوهای ماهانه برای درخواست دعوت می‌شوند.

برنامه کاندیدای استانی جزیره پرنس ادوارد جزئیات درمورد تعداد  نامزدهای دعوت شده دسته اکسپرس انتری و تاثیر نیروی کار را منتشر نکرد و همچنین در مورد حداقل امتیاز توضیح علاقمندی برای هر دسته سخنی نگفت.

 

دسته تاثیر کار

دسته تاثیر نیروی کار برای افراد خارجی است که در جزیره پرنس ادوارد دارای پیشنهاد شغلی معتبری هستند و از سوی کارفرمای خود تحت حمایت قرار می گیرند. این دسته به روند تقسیم می شود: روند نیروی کار متخصص، روند نیروی کار مهم و فارغ التحصیلان بین المللی.

نامزد ها در این دسته باید پروفایل توضیح علاقه مندی را نیز ثبت کنند تا از طریق دسته تاثیر نیروی کار برای گزینش استانی در نظر گرفته شوند.

مطلب مرتبط
بین ماه‌های آوریل و آگوست ۲۰۲۰ علاقه به مهاجرت کانادایی افزایش داشت

 

دسته تاثیر حوزه تجارت

۳۳ نامزد که از طریق دسته تاثیر حوزه تجارت در تاریخ ۱۹ نوامبر دعوت شدن به حداقل امتیاز توزیع علاقمندی برابر با ۹۲ امتیاز احتیاج داشتند . این دعوتن نامه ها تحت روند مجوز کاری صادر شدند که برای کارآفرینان خارجی است که قصد داشتن یک تجارت یا برعهده گرفتن یک تجارت را در جزیره پرنس ادوارد دارند.

لینک کوتاه مطلب

به اشتراک بگذارید

به اشتراک گذاری بر روی facebook
به اشتراک گذاری بر روی twitter
به اشتراک گذاری بر روی pinterest
به اشتراک گذاری بر روی linkedin
به اشتراک گذاری بر روی whatsapp
به اشتراک گذاری بر روی telegram