جبران وضعیت اقتصادی کانادا پس از دوران شیوع باید مهاجر محور باشد

مهاجران از لحاظ شرایط مالی تحت تاثیر منفی شیوع ویروس کرونا قرار گرفتند.

یک برنامه جبران ضرر های مالی مهاجر محور باید در خط مقدم  اهداف پس از دوران شیوع کانادا باشد.

این نیاز در یک تحقیق که اخیرا از سوی خدمات آموزش جهانی (WES) منتشر شده است بسیار مورد تاکید قرار گرفته است،  در ماه ژوئن، WES 1800 مقیم دائمی، دانشجویان بین المللی و نیروهای کاری موقتی در کانادا را مورد بررسی و تحقیق قرار داد، تا تاثیر شیوع ویروس کرونا بر سلامت اقتصادی آنها را بسنجد.

WES یکی از مهمترین ارائه دهندگان ارزیابی مدارک آموزشی(ECAs ) است. ECAs برای تایید معادل بودن مدارک خارجی با مدارک کانادایی استفاده می شوند. ارزیابی مدارک برای نامزدهای مهاجرتی در زمان ثبت درخواست دسته اقتصادی نزد دولت فدرال و یا استانی یک امر ضروری است.

از دست دادن درآمد

طبق این تحقیق، 15 درصد از تمام متقاضیان بخاطر شیوع ویروس کرونا درآمد خود را از دست دادند. بسیاری از آنها نیز توانایی اجاره یا پرداخت رهن را نداشتند.

تنها یک چهارم(25 درصد ) از تابعان دائمی منبع اصلی درآمد خود را از دست داده بودند. برای نیروهای کار موقتی این میزان با 22 درصد برابر بود.

برای دانشجویان بین المللی، 34 درصد توانایی پرداخت اجاره و خدمات شهری را نداشتند.

مطلب مرتبط
شانس گزینش؛ متقاضیان اکسپرس انتری با امتیاز پایین

به همین ترتیب، مقیمان دائمی، نیروهای کاری موقتی، و دانشجویان بین المللی واجد شرایط برای دریافت کمک هزینه های ضروری درخواست دادند که هدفشان کمک به ضرر های اقتصادی ناشی از شیوع بود. این شامل کمک هزینه در پاسخ به وضعیتهای اورژانسی کانادا(CERB) و بیمه کاری(EI) بود.

CERB برای کانادایی هایی که صاحب تجارت خود بودند، همچنین برای کانادایی هایی که خودشان مشغول به کار بودند و همینطور مقیمان دائمی در دسترس بود. CERB پس از آغاز شیوع ویروس کرونا مطرح شد.

از سویی دیگر، EI دریافتی های ماهانه برای افراد واجد شرایطی را پیشنهاد می دهد که شغلشان را از دست داده اند. EI محدود به شیوع نیست، و 80 سال است که برخی از روش های دریافت کمک هزینه مربوط به استخدام برقرار بوده است.

علاوه بر این، بسیاری از مقیمان دائمی دانشجویانی هستند که برای کمک هزینه های ضروری به دانشجویان کانادا(CESB) واجد شرایط هستند، این فرصت یک کمک هزینه ضروری برای دانشجویان مقیم دائمی و کانادایی است.

در ماه ژوئن، حدود یک سوم از افرادی که ادعا می کردند برای EI واجد شرایط شناخته شده اند کمک هزینه دریافت کرده بودند. این امر از ماه آوریل، وقتی که این میزان تنها 13 درصد بود، افزایش چشمگیری محسوب می شود.

مطلب مرتبط
بیش از 80٪ از جمعیت کانادا از مهاجرت رشد می کند

حدود نیمی از افرادی که ادعا کردند برای CERB واجد شرایط (48 درصد) هستند، در ماه ژوئن کمک هزینه دریافت کردند. این نیز افزایش چشمگیری محسوب می شود. در ماه آوریل، این رقم تنها 19 درصد بود.

تحقیق WES مشخص کرد افرادی که EI یا CERB دریاف می کنند عموما مقیمان دائمی و نیروهای کاری موقتی(90 درصد) بودند.

احتمالا تنها چند دانشجوی بین المللی از کمک هزینه برخوردار شدند. این  بدلیل شروط صلاحیت سنجی این برنامه ها بود. برای آنکه تحت CERB واجد شرایط شناخته شوند، دانشجویان بین المللی باید در سال 2019 بیش از 5000 دلار کانادا درآمد داشته باشند.

CERB به نحوی زمان بندی می شود که در ماه اکتبر به پایان برسد و افراد واجد شرایط در ادامه EI را دریافت کنند.

این بدان معناست که بسیاری از نیرو های کاری حوزه اقتصادی و کسانی که بطور آزاد کار می کنند نمی توانند از کمک هزینه ها برخوردار شوند. این بدان دلیل است که بسیاری از نیروهای کاری در این حوزه ها نمی توانند برای EI واجد شرایط شناخته شوند.

برای توجه به این امر، دولت کانادایی یک کمک هزینه موقتی را پیشنهاد می دهد. این خبر خوبی برای مهاجران و دانشجویانی محسوب می شود که بسیاری از آنها کار ثابتی نداشتند و از اینرو برای EI واجد شرایط شناخته نشدند.

مطلب مرتبط
برنامه تجربه کار در کبک: تغییرات آغاز می شوند

اقتصاد کانادا در ماه های اخیر با دو میلیون شغل از دست رفته ناشی از شیوع از زمان جبران وضعیت اقتصادی ، احیا شده است.