ردکردن این

تقریبا 40000 مهاجر در جولای 2021 در کانادا پذیرفته شدند

تقریبا 40000 مهاجر در جولای 2021 در کانادا پذیرفته شدند

تاریخ انتشار

کانادا در این سال 184000 مقیم دائمی جدید را در کشور پذیرفته است.

کانادا همچنان در جهت رسیدن به هدف خود در سال 2021 در جهت پذیرش 401000 مهاجر قدم برمی دارد.

در یک مصاحبه جدید انجام شده با روترز، دولت فدرال اعلام کرد که کانادا در ماه جولای پذیرای 39500 مهاجر جدید در کشور بوده است که از تعداد 35700 مهاجر پذیرفته شده در ماه ژوئن بیشتر است.

تحت برنامه سال 2021 تا 2023 مهاجرتی کانادا قصد دارد هر سال از سال 2021 تا 401000 مهاجر را در کشور بپذیرد. پیش از شیوع ویروس کرنا این هدف سالانه 341000 مهاجر بود.

اداره مهاجرت پناهجویی و تابعیت کانادا برنامه بلند پروازانه ای را در تاریخ کانادا دنبال می کند  تا بعد از دوران شیوع ویروس کرونا بتواند شرایط اقتصادی را چبران کند.  با توجه به تمام موارد ذکر شده، کانادا تا این لحظه از سال جاری پذیرای 184000 مهاجر در کشور بوده است.

میزان پذیرفته شده در ماه جولای و ژوئن نسبت به میزان عادی بیشتر هستند و در سابقه تاریخی کانادا بیشترین میزان را به خود اختصاص داده اند. آنها نشان دهنده نیاز کانادا برای جبران کمبودها در جهت رسیدن به اهداف سال هستند.

برای رسیدن به این اهداف اداره مهاجرت کانادا می خواهد 217000 مهاجر دیگر را پنج ماه باقی مانده از سال 2021 در کشور بپذیرد، که به طور متوسط به میزان 43400 در هر ماه است.

پذیرش این میزان در هر ماه با نزدیک شدن به انتهای سال 2021 دشوار خواهد بود، اما این شانس وجود دارد که بتوان به این هدف رسید. پیش از دوران شیوع ویروس کرونا، کانادا به متوسط 25000 تا 35000 مهاجر جدید در هر ماه رسید.

نمایش خبر  چطور امور مالی خود را به عنوان یک مهاجر تازه وارد مدیریت کنید

اداره مهاجرت ، پناهجویی و تابعیت کانادا چندین مورد برای آن داشته است که رسیدن به اهداف با نزدیک شدن به پایان سال را ساده می کند.

اوالا، 23000 تاییدیه اضافی از دارندگان تاییدیه اقامت دائم وجود دارد که پس از کاهش محدودیت های سفر به کانادا از 21 ژوئن امکان ورود را خواهند داشت.

علاوه بر این، هر فرد دیگری که به تازگی تاییدیه  اقامت دائم گرفته است می تواند به کانادا بیاید.

شش روند اقامت دائم جدید دیگر در ماه می برای 90000 فارغ التحصیل بین المللی و نیروی کار ضروری در کانادا برای تبدیل شدن به مهاجر راه اندازی شدند. اداره مهاجرت کانادا امید دارد که تا پایان سال جاری به این پرونده ها رسیدگی شود.

سوما، اداره مهاجرت کانادا در کل سال 2020 دراو های اکسپرس انتری اصلی را برگزار کرد و دسته تجربه کانادایی را در اولویت خود قرار داد زیرا 90 درصد از آنها در کشور زندگی می کنند.

ماهیت شیوع ویروس کرونا می تواند برنامه های اداره مهاجرت کانادا را مختل کند.

با این شرایط، با افزایش تعداد مقیمان دائم به کشور باعث می شود کانادا به 401000 مهاجر در کشور برسد. حتی اگر اداره مهاجرت کانادا بتواند هر ماه 40000 مهاجر را در کشور بپذیرد به هدفش نزدیک خواهد بود. سوابق نشان می دهد که در سال 1913 به تعداد 401000 مهاجر را در کشور پذیرفت.