ردکردن این
تحقیقات نشان می دهند که کانادا چگونه پیامدهای اقتصادی برای مهاجران را بهبود می بخشد

تاریخ انتشار

از مهاجران در مورد وضعیت اقتصادی اشان در طول دوران شیوع ویروس کرونا سوال شد.

بسیاری از مهاجران شغلشان را از دست دادند و نمی توانستند در طول دوران شیوع ویروس کرونا در کانادا از نظر مالی خود را حمایت کنند.

مهاجران به طور نامتناسبی تحت تاثیر شیوع ویروس کرونا قرار گرفته اند و این شرایط نه تنها در کانادا بلکه در تمام دنیا وجود دارد. طبق گزارش منتشر شده از سوی اداره آمار کانادا، مهاجران در خدمات ضروری و صنایعی که به شدت تحت تاثیر ویروس کرونا قرار گرفته اند بسیار زیاد هستند.

خدمات تحصیلات جهانی (WES) یک سازمان ارائه دهنده ارزیابی مدارک تحصیلی، تحقیقی را انجام داد و در طی آن تحقیق وضعیت اقتصادی مهاجران اخیر به کانادا را مورد بررسی قرار داد. نتایج 7496 پاسخ در طی سه تحقیق انجام شده در ماه آوریل، ژوئن و آگوست 2020 را در پی داشت.

نتایج نشان می دهد که بسیاری از تازه واردان به کشور درآمد خود را از دست داده اند و نمی توانند نیازهای پایه ای خود را براورده کنند. حدود 14 درصد بخاطر ویروس کرونا شغل خود را از دست دادند و 13 درصد با ساعات کم کاری یا دستمزد کم مشغول به کار هستند. حدود 17 درصد موقتا شغل خود را از دست دادند و 6 درصد دیگر گزارش دادند که شغل خود را  بطور دائمی از دست دادند. از هر پنج نفر یک نفر مشکل تهیه مسکن دارد اما وقتی دانشجویان بین المللی را در نظر می گیریم این تعداد یک نفر از هر سه نفر است. از هر ده نفر یک نفر برای تهیه موارد ضروری زندگی مانند دارو و غذا دچار مشکل است.

نمایش خبر  ابزار جدید می‌تواند به مهاجران کمک کند تا در مورد محل زندگی خود در کانادا تصمیم گیری کنند

بیش از نیمی از افرادی که شغل یا درآمدشان را از دست داده اند از بیشتر مزایای پاسخ اورژانسی کانادا (CERB) ، که برای مطرح کردند نیازهای ضروری اقتصادی افرادی شکل گرفته است که تحت تاثیر شیوع ویروس کرونا قرار گرفته اند،بهره مند نشدند. حدود 48 درصد بیمه کار یا CERB دریافت کردند و مابقی این موارد را نداشتند. مقیمان دائمی احتمالا از مزایای بیشتری برخوردار شده اند.

این تحقیق نشان داد بسیاری از مهاجران کمک های مربوط به شغل یا اسکان از سوی نهادهای خدمات اجتماعی را مورد ارزیابی قرار نمی دهند. بسیاری از تابعان دائمی و نیروهای کار موقت نسبت به انجام این خدمات علاقه ایی ندارند. تقریبا نیمی از دانشجویان بین المللی و نیروهای کار موقت خود را برای این خدمات واجد شرایط نمی دانند. حدود 19 درصد از تابعان دائمی با یک نهاد تماس حاصل کرده اند و حدود 12 درصد قصد این کار را دارند اما از چگونگی آن مطلع نیستند.

نتایح گزارش به سه اقدام خاص اشاره دارد که می تواند جبران وضعیت اقتصادی را برای مهاجران بهبود بخشد. این کار با ارائه روشهایی برای اقامت دائم نیروهای کار موقت آغاز می شود، که ممکن است خطر بیشتری متوجه اشان باشد، از آن جهت که وضعیت آنها حمایت قانونی کافی برای آنها در پی ندارد یا ممکن است آنها را برای حمایت های اقتصادی واجد شرایط نکند.

شیوع ویروس کرونا نیز توجهات بسیاری را برای کمک به وضعیت اسکان و خدمات در زمینه مشاغل بخصوص برای نیروهای کار موقت و دانشجویان بین المللی جلب کرده  است. اینها با تغییر وضعیت نیروهای کار موقت به تابعان دائمی از اهمیت بیشتری برخوردار خواهند شد. علاوه براین تحقیق نشان می دهد که تمام دسته های مهاجر باید نسبت به انواع حمایتهایی که برای آن واجد شرایط هستند آگاه باشند.

نمایش خبر  توقف رشد جمعیت کانادا پس از کاهش مهاجرت در 2020

در نهایت این گزارش مداخلات سیاسی با هدف مطرح کردن موضوعات سیستماتیک را عنوان می شود که منجر شده است مهاجران بخاطر شیوع ویروس کرونا به طور منفی تحت تاثیر قرار گیرند.

طبق این گزارش،” آسیب پذیری اقتصادی پاسخ دهندگان در این تحقیق به استخدام در کار های ضروری، حقوق کم مرتبط است که نشان دهنده تاثیر جنسیت، نژاد گرایی و کم ارزش شماری تحصیلات بین المللی و تجربه در بازار کار است. مداخلات سیاسی  که در زمینه اقتصاد کانادایی این موضوعات سیستماتیک را مورد بحث و بررسی قرار می دهند- در زمینه شیوع، جبران وضعیت اقتصادی و فراتر از آن- به کاهش تاثیرات منفی بر مهاجران، نیروهای کار موقت و دانشجویان بین المللی کمک خواهند کرد”.