تجدید نظر دولت کبک در مورد یک برنامه مهاجرتی پرطرفدار

از مدتی قبل استان کبک برنامه مهاجرتی ویژه ای به اجرا گذاشته که بسیار طرفدار پیدا کرده.

این برنامه به دانشجویانی که دیپلم های معتبر بگیرند، و به افرادی که تجربه کاری در کبک کسب کنند، امکان می دهد که با دریافت سریع مجوز، بتوانند در استان کبک بمانند.

اما دولت کبک هفته گذشته با سخت کردن شرایط، این برنامه را بسیار محدود کرد.

بدین ترتیب ناگهان صدها دانشجوی خارجی که در قالب این برنامه به کبک آمده بودند خود را در شرایط جدید یافتند که مجبورشان می کرد کانادا را ترک کنند.

این دانشجویان به شدت دچار نگرانی شدند.

روز سه شنبه سایمون جولین بارت وزیر مهاجرت کبک به اتفاق فرانسیس لیگالت نخست وزیر این استان در محل مجلس قانونگذاری کبک در یک کنفرانس خبری، همچنان بر اجرای تغییرات جدید مصمم بودند و هیچ گونه انعطافی نشان نمی دادند.

تعدادی از دانشجویانی که در قالب این برنامه به کبک آمده اند در این کنفرانس خبری حضور یافته بودند تا نارضایتی خود را ابراز کنند و مشکلاتی که تغییرات جدید برایشان پدید خواهد آورد را در میان بگذارند. بعضی از این دانشجویان اشک به چشم داشتند. ولی حتی این چشمهای اشکبار نیز ظاهرا تغییری در موضع وزیر مهاجرت ایجاد نکرده بود.

مطلب مرتبط
سیاست های مهاجرتی کانادا درمیان پنج سیاست گذاری برتر جهان

تغییر وضع

اما روز چهارشنبه دولت کبک از تغییرات پیشنهادی خود مقداری عقب نشست.

طبق گزارش کندین پرس، سایمون جولین بارت وزیر مهاجرت روز چهارشنبه اعلام کرد که اجازه می دهد دانشجویانی که هم اکنون وارد این برنامه شده اند در کبک بمانند و برنامه را تکمیل کنند.

وزیر مهاجرت کبک گفت اظهارات آن دانشجویان مضطرب در کنفرانس خبری روز سه شنبه سبب شد که نظرش را عوض کند.

وی گفت مقررات سختگیرانه جدید فقط در مورد دانشجویان جدید اعمال خواهد شد.

در سال ۲۰۱۸ بالغ بر ۱۱ هزار نفر در این برنامه پذیرفته شده بودند.

لینک کوتاه مطلب

به اشتراک بگذارید

به اشتراک گذاری بر روی facebook
به اشتراک گذاری بر روی twitter
به اشتراک گذاری بر روی pinterest
به اشتراک گذاری بر روی linkedin
به اشتراک گذاری بر روی whatsapp
به اشتراک گذاری بر روی telegram