ردکردن این
تابعان موقت می توانند هویت های جنسی خود را در اسناد مهاجرت کانادایی تغییر دهند

تاریخ انتشار

در این مقاله چند دستورالعمل برای تغییر هویت جنسیتی مود در اسناد اداره مهاجرت کانادا را مشاهده می کنید.

سازمان مهاجرتی به عنوان اقدامی در جهت حمایت و ارتقای حقوق بشر، قصد مدرن سازی اسناد و مدارک را دارد.‌

اداره مهاجرت، پناهندگی و تابعیت کانادا اکنون امکان تغییر هویت جنسی تابعان موقت در اسناد و مدارک مهاجرتی آنها را می‌دهد. کاناداسه  هویت جنسی را در مدارک سفر برای اتباع خارجی به رسمیت می شناسد: x, f,m.

افرادی که می‌ خواهند جنسیت خود را در اسناد و مدارک مهاجرتی را تغییر دهند، تنها تا زمانی که این مدارک تاریخی نیستند مجاز به این کار هستند. این مدارس شامل تعاون مهاجرتی و اسناد تاییدیه اقامت دائم هستند. به جز شرایط که خطای منشی یا عوامل اجرایی ثبت نباشد این کار ممکن نیست.

 

چطور می‌توانم هویت جنسیتی خود را تغییر دهم؟

اگر قصد تغییر جنسیت خود را در مدارک اداره مهاجرت کانادا دارید باید فرم درخواست تغییر هویت جنسیتی را ثبت کنید که در وبسایت دولت موجود است.

پس از ارسال درخواست، اداره مهاجرت کانادا برای درخواست مدارک که دیگر با شما تماس برقرار خواهد کرد.

 

اگر زیر ۱۸ سال داشته باشم شرایط چگونه است؟

اگر زیر ۱۸ سال هستید و قصد تغییر هویت جنسی خود را دارید باید یکی از والدین یا سرپرست قانونی شما درخواست را به جای شما امضا کند. علاوه بر این‌، آنها باید اثبات کنند که والد یا سرپرست قانونی شما هستند.

 

برای چه مدارکی می توانم درخواست تغییر هویت جنسی دهم؟

شما باید درخواست خود را نزد اداره مهاجرت کانادا ثبت کنید. در این فرم می توانید نشان دهید که چه مدارکی را برای تغییر هویت جنسی در نظر دارید که مدارک می توانند یکی از موارد زیر باشند:

  • مجوز شهروندی کانادا
  • کارت اقامت دائم
  • مدرک اقامت موقت ( مانند ویزای ویزیتوری یا مجوز کار یا تحصیل)
  • مدارک صادر شده برای شخص تحت حمایت
  • مدارک مطالبه حمایت پناهجویی شما
نمایش خبر  کودکان مهاجر که در کانادا بزرگ می شوند در میان نیروهای کار می درخشند

مدعیان پناهجویی موفق و متقاضیان ارزیابی خطر پیش از حذف، ممکن است تصمیم به تغییر هویت جنسی خود در مجوز وضعیت اقامت خود داشته باشند این مدرکی است که اثبات می کند به عنوان یک فرد تحت حمایت کشور دارای چه وضعیت اقامتی می باشید اگر در حال حاضر  مدرک وضعیت اقامتی خود را دریافت کرده‌اید می توانید درخواست یک مدرک جدید را بدهید که دارای هویت جنسی صحیح شما می باشد.

اداره مهاجرت کانادا همچنان درخواست ها را می پذیرد، حتی اگر پاسپورت خارجی شما و مدارک حمایتی هویت جنسی متفاوتی را نشان دهند. علاوه بر این، می توانید هویت جنسی خود را در یک مجوز سفر الکترونیکی نیز تغییر دهید این بدان دلیل است که این مدرک از طریق الکترونیکی به پاسپورت خارجی شما متصل از اداره مهاجرت کانادا نسخه سخت افزاری مجوز سفر الکترونیکی را ارائه نمی دهد.