ردکردن این
تابعان دائمی موقت تا تابستان 2021 برای حفظ وضعیت اقامتی خود زمان دارند

تاریخ انتشار

نیروهای کار خارجی، دانشجویان و ویزیتورها اکنون تا 31 آگوست برای درخواست بازگشت به وضعیت اقامت خود زمان دارند.

دپارتمان مهاجرتی کانادا شانس دیگری به تابعان موقتی می دهد تا بتوانند اقامت خود در کانادا را تمدید کنند.

تابعان موقتی که در 30 ژانویه،2020 یا پس از آن وضعیت اقامتی معتبری داشتند  اما وضعیت اقامت آنها در 31 می 2021 یا قبل از منقضی می شود، تا 31 آگوست، 2021 برای درخواست حفظ وضعیت اقامت خود زمان خواهند داشت.

این تمدید وضعیت اقامت در 14 جولای وارد اجرا شد که در اصل تا 31 دسامبر 2020 معتبر بود. این تمدید شامل حال نیروهای کار، دانشجویان و ویزیتورهایی است که وقتی وضعیت اقامتشان منقضی شد در کانادا بودند. معمولا، 90 روز برای درخواست حفظ وضعیت اقامت خود زمان دارند. با این وحود بخاطر اختلالات پیش آمده ناشی از ویروس کرونا در ارائه خدمات، افرادی که در این شرایط هستند اکنون در صورتی که شرایط مربوطه را برآورده کنند، تا پایان ماه آگوست برای ارسال درخواست خود زمان دارند.

برای اینکه متقاضیان بتوانند برای این فرصت واجد شرایط شناخته شوند باید با وضعیت معتبر بین تاریخ های 30 ژانویه 2020 تا 31 می 2021 در کانادا باشند. باید از زمان ورود در کانادا باقی مانده باشند، و در طول این مدت وضعیت اقامت موقت خود را از دست داده باشند. همچنین باید برای حفظ وضعیت اقامت خود هزینه های مربوط به رسیدگی به پرونده را پرداخت کنند.

این قانون به دارندگان مجوز های کار که برای کار در حین رسیدگی به درخواست خود در انتظار هستند نیز اعمال می شود. این می تواند به درخواست مجوز کار آنها یا بازگشت وضعیت اقامت آنها اعمال شود. اگر نیروهای کار موقت تحت این قانون تایید شوند، ممکن است مجاز باشند تا در زمان انتظار برای رسیدگی به وضعیت اقامتشان کار کنند یا مجوز کار بگیرند.

نمایش خبر  دولت کانادا اولویت های جدید مهاجرتی را منتشر می کند

به منظور واجد شرایط شدن در این مجوز کاری، افراد خارجی بایدیک مجوز کار مخصوص کارفرما و درخواست حفظ وضعیت اقامت را ثبت کرده باشند و تمام دستمزد های مربوطه را نیز پرداخت کرده باشند.  آنها باید در طی دوازده ماه پیش از تاریخ ارسال درخواست خود دارای مجوز کار معتبر بوده باشند.  باید قصد کار برای کارفرمایی را داشته باشند که در فهرست ارزیابی تاثیر بازار کار یا پیشنهاد معاف از LMIA ذکر شده باشد.  آنها یک  فرم آنلاین از سوی اداره مهاجرت، پناهجویی و تابعیت کانادا را پر کرده اند و درخواست کرده اند که تا زمان انجام تصمیم گیری نهایی درمورد درخواست مجوز کار، معافیت به آنها اعمال شود.

در ادامه یک نمونه فرضی از فردی را می بینید که ممکن است برای یک مجوز کاری درخوست دهد.

مجوز مینت در 30 دسامبر، 2020 منقضی شد و وضعیت اقامت او از بین رفت. سپس او در طی 90 روز پس از از بین رفتن وضعیت اقامتش، در 1 مارس 2021، مجوز کار و حفظ وضعیت اقامت را ارائه داد. براساس قانون عمومی اعمال شده، او می تواند تا زمانی که اداره مهاجرت، پناهجویی و تابعیت کانادا در حال رسیدگی به پرونده او است کار کند.

اسکار، یک نیروی کار معاف از مجوز کاری است که با یک پیشنهاد شغلی برای مجوز کار و حفظ وضعیت اقامت خود درخواست می دهد. اما در 12 ماه پیش از تاریخ ثبت درخواست مجوز کار معتبری نداشت. بنابراین برای مجوز کار مجاز نخواهد بود.