بین ماه‌های آوریل و آگوست ۲۰۲۰ علاقه به مهاجرت کانادایی افزایش داشت

با افزایش دوران شیوع ویروس کرونا، طبق تحقیقات انجام شده گزارش های بیشتری در مورد افزایش علاقه عمومی نسبت به مهاجرت کانادایی داده می شود.

اکثر افراد با وجود شیوع ویروس کرونا نسبت به مهاجرت به کانادا علاقه مند هستند.

خدمات آموزشی جهانی (WES) آخرین تحقیق خود در مورد اینکه شیوع ویروس کرونا چگونه قصد مردم برای مهاجرت را تغییر داد را منتشر کرده است. مسئولان ارزیابی مدارک هزاران مهاجر احتمالی به کانادا را مورد تحقیق و بررسی قرار دادند که بین ژانویه ۲۰۱۹ و جولای ۲۰۲۰ مدارک خود را برای ارزیابی به WES ارسال کرده بودند.۲۷۹۳۰ پاسخ معتبر برای این گزارش مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفت.

به گفته WES سه نتیجه مهم مطرح است؛ علاقه مهاجرت به کانادا در میان مهاجران احتمالی بین ماه های  آوریل و آگوست افزایش یافت؛ در همین راستا تعداد پاسخ دهندگان در این تحقیق که قصد به تاخیر انداختن مهاجرت را داشتند افت چشمگیری داشت و مهاجران شرایط اقتصادی در کشور خود را نسبت به کانادا در شرایط بدتری می دیدند ‌

از آغاز شیوع ویروس کرونا این سومین گزارش در این رابطه است. اولین گزارش نگرش در مورد مهاجرت کانادایی در طول اوج گرفتن ویروس کرونا در ماه آوریل را مورد ارزیابی قرار داد و دومین گزارش اطلاعات قابل مقایسه در ماه ژوئن توجه داشت. تحقیق تازه منتشر شده به نگرش های مردمی از ماه آگوست نگاه می کند.

اکثر پاسخ دهندگان در این تحقیق، یعنی ۴۶ درصد شهروندان هندوستان بودند و ۱۷ درصد دیگر از نیجریه بودند. شهروندان فیلیپین و پاکستان به ترتیب ۵ درصد و ۴ درصد از پاسخ دهندگان را تشکیل دادند. شهروندان لبنان و بنگلادش هر کدام دو درصد از پاسخ دهندگان را تشکیل دادند و ۲۵ درصد باقی مانده شهروندان کشورهای دیگر بودند.

WES از نمونه برداری تصادفی برای انجام این تحقیق استفاده کرد و اطلاعات مربوطه بین هفدهم تا بیست و ششم ماه آگوست ۲۰۲۰ گردآوری شدند.

پاسخ دهندگان انتظار شرایط اقتصادی بسیار بدتری را در کشور خود را داشتند

همانطور که در گزارش های قبلی دیده می شود مهاجران احتمالی دیدگاه بسیار منفی نسبت به شرایط اقتصادی در کشور خود داشتند و تنها ۵۶ درصد از آنها انتظار شرایط اقتصادی منفی در کانادا را داشتند.

مطلب مرتبط
محدودیت‌های سفر کانادایی تا هالووین تمدید میشود

تفاوت در انتظارات برای کانادا و کشور پاسخ دهندگان ممکن است توضیح دهد که چرا مردم نسبت به مهاجرت به کانادا در طول دوران دانشجویی ویروس کرونا علاقه بیشتری از خود نشان داده‌اند.

بیشتر افراد انتظار داشتن ویروس کرونا شرایط و فرصت های شغلی را به صورت منفی تحت تاثیر قرار دهد.

بیشتر پاسخ دهندگان ویروس کرونا را به عنوان عاملی معرفی کردند که یافتن فرصت های شغلی در کانادا و کشور خودشان را دچار تاثیر منفی کرده است. این افزایش از نظر مردم در مورد کشور خودشان بیشتر بود، ۴۷ درصد درماه آوریل، در مقایسه ۶۰ درصد در ماه آگوست. انتظارات تاثیر شیوع بر شغل ها در کانادا از ۴۱ درصد در ماه آوریل تا ۴۴ درصد در ماه آگوست افزایش داشت.

مهاجران احتمالی نسبت به مهاجرت به کانادا علاقمند بودند

میزان پاسخ‌دهندگان ای که علاقه به مهاجرت به کانادا داشتند در ماه آگوست به ۴۶ درصد رسید در حالی که این میزان در ماه آوریل برابر با ۳۸ درصد بود. به طور همزمان پاسخ دهندگان کمتری گزارش دادند که شیوع ویروس کرونا هیچ تاثیری بر علاقه آنها نسبت به مهاجرت به کانادا آن نداشت و سهم پاسخ‌دهندگان از ۵۷ درصد در ماه آوریل به ۴۸ درصد در ماه آگوست رسید.

تعدادی که گزارش دادند علاقه ای نسبت به مهاجرت به کانادا ندارند در ماههای ژوئن و آگوست یکسان و برابر با ۶ درصد باقی ماند.

دشواری‌های اقتصادی برای اکثر افراد کاهش علاقمندی آنها را در پی نداشت.

علاقه به مهاجرت کانادایی علی رغم و دشواری‌های اقتصادی شخصی خانوادگی و توانایی برای پرداخت هزینه های مهاجرت همچنان وجود دارد

در طول این سه تحقیق حدود یک سوم پاسخ‌دهندگان انتظار داشتند که ویروس کرونا تاثیر منفی بر توانایی آنها نسبت به پرداخت هزینه های مهاجرت داشته باشد و تنها نیمی از آنها یعنی حدود ۵۳ درصد تاثیری را گزارش ندادند.

تعداد زیادی از پاسخ‌دهندگان حدود ۳۸ درصد، عنوان کردند که مشکلات اقتصادی خانوادگی یا شخصی آنها را نسبت به مهاجرت علاقه‌مند ترک کرد و حدود ۴۰ درصد دیگر عنوان فرهنگ هیچ تاثیری بر آنها نداشته است.

مطلب مرتبط
برنامه کاندیدای استانی نوا اسکاتیا از برنامه نویسان و توسعه دهندگان رسانه دعوت به عمل می آورد

پس رفت در کانادا برای بسیاری از افراد یک مانع محسوب نمی شود

تقریبا نیمی از پاسخ‌دهندگان یعنی ۴۸ درصد اعلام کردند پسرفت اقتصادی در کانادا تاثیری بر برنامه های مهاجرتی آنها ندارد.

میزانی که گفتند پسرفت در کانادا آنها را نسبت به مهاجرت به کانادا کمتر علاقمند کرده است از ۲۲ درصد ۳۱ درصد در ماه ژوئن و آگوست افزایش داشت در حالی که سهم افرادی که علاقمندی کمتری را گزارش دادند از ۳۴ درصد به ۱۹ درصد رسید.

حدود ۴۹ درصد عنوان کردند که به صرفه اقتصادی در کشورشان آنها را نسبت به مهاجرت به کانادا اعلام نکرده است و تقریباً یک سوم یعنی حدود ۳۲ درصد هیچ‌گونه تاثیری بر برنامه های مهاجرتی را گزارش ندادند.

کاهش شغل در شغل های مهاجرتی مانعی برای بیش از نیمی از آن ها نبود

برای نیمی از پاسخ دهندگان یعنی حدود ۴۸ درصد کاهش در شغل های کانادایی در بخش‌های شغل های پاسخ‌دهندگان تاثیری بر برنامه‌های آنها نسبت به مهاجرت نداشت. علاوه بر آن ۲۱ درصد عنوان کردند که این موضوع آنها را نسبت به مهاجرت به کانادا علاقه مند تر کرد.

حدود۴۲ درصد از پاسخ دهندگان کاهش در تعداد شغل ها در کشور خودشان را به عنوان عاملی برای علاقمند شدن به مهاجرت به کانادا عنوان کردند و تقریباً یک سوم یعنی حدود ۳۱ درصد گزارش دادند که کاهش شغل در کانادا از علاقه آنها نسبت به مهاجرت به کانادا کاست.

نتایج از ماه آوریل تا ماه آگوست یکسان بودند.

اکثر پاسخ‌ دهندگان در حوزه مالی،۱۳%،و حرفه ای،علمی و خدمات فنی، ۱۱ درصد بودند.

پاسخ دهندگان فیلیپینی بیشترین علاقه نسبت به مهاجرت کانادایی را گزارش دادند.

حدود ۷۱ درصد از پاسخ دهندگان که از کشور فیلیپین بودند افزایش علاقه نسبت به مهاجرت کانادایی را گزارش دادند، فیلیپین یکی از مهمترین منابع مهاجر و تابع دائمی کانادایی است.

عکس از پاسخ دهندگان از کشورهایی که منبع مهاجر هستند گزارش دادند از آغاز دوران شیوع ویروس کرونا علاقه بیشتری نسبت به مهاجرت به کانادا داشته اند.

مطلب مرتبط
برخی از شرکت کنندگان IEC خارج از کانادا توانستندLOI خود را تمدید کنند

کمتر از ۱۰ درصد از پاسخ دهندگان از کشورهای منبع مهاجر گزارش دادند که علاقه کمتری نسبت به مهاجرت به کانادا پیدا کرده‌اند. کشورهای منبع مهاجر مانند فیلیپین، نیجریه، پاکستان، ایالات متحده، چین، هند، بریتانیا و فرانسه هستند.

پاسخ دهندگان از فرانسه، ۶۸ درصد، با احتمال بالاتری گزارش دادند که شیوع ویروس کرونا تاثیر بر برنامه‌های مهاجرتی آنها نداشته است.

 

مهاجرت های اخیر به کانادا

تعداد پاسخ دهندگان که گزارش دادند احتمال تاخیر برای مهاجرت را نداشتند از ۳۵ درصد در ماه آوریل به ۶۲ درصد در ماه آگوست افزایش یافتند.

تعدادکمتر اینگونه گزارش دادند که قصد دارند به کشور خود باز گردند و در آنجا بمانند و این تعداد از ۳۵ درصد در ماه آوریل به ۲۰ درصد در ماه ژوئن و آگوست رسید.

میزان زیادی عنوان کردند که که علاقمند به مهاجرت به کشور غیر از کانادا هستند. در همین راستا افرادی که قصد مهاجرت به کشوری غیر از کانادا را داشتند از هفت درصد در ماه آوریل به ۱۲ درصد در ماه ژوئن افزایش یافتند.

طبق این گزارش، ممنوعیت سفر بین‌المللی کانادا و سیاستهای مربوطه ممکن است است بر انتخاب پاسخ دهندگان نسبت به مقصد مهاجرتی خود تاثیر گذار بوده باشند.

فرصت های شغلی کمتر، پس رفته اقتصادی و محدودیت‌های سفر به عنوان موانع مهم

از میان افرادی که قصد به تاخیر انداختن مهاجرت خود به کانادا را داشتند اکثر افراد نگران فرصت‌های شغلی کمتر پسرفت اقتصادی در کانادا و محدودیت های سفر این کشور بودند.

افرادی که اعلام کردند نگران ابتلا به ویروس کرونا در هنگام سفر به کانادا بودند از ۴۵ درصد در ماه آوریل ۲۸ درصد در ماه آگوست کاهش یافت.

برای افرادی که از محدودیتهای صفر فرصت های شغلی کاهش یافته و پسرفت اقتصادی به عنوان دلایلی برای کاهش علاقمندی و خود نام بردن، تغییر کمی دیده می شد.  سم های باقی مانده در کل سطح تحقیق بین ۴۲ و ۴۴ درصد بودند.

لینک کوتاه مطلب

به اشتراک بگذارید

به اشتراک گذاری بر روی facebook
به اشتراک گذاری بر روی twitter
به اشتراک گذاری بر روی pinterest
به اشتراک گذاری بر روی linkedin
به اشتراک گذاری بر روی whatsapp
به اشتراک گذاری بر روی telegram