ردکردن این
بهبود اقتصاد کانادا در ماه فوریه

تاریخ انتشار

 

طبق تحقیقات درمورد نیروی کار کانادا که توسط اداره آمار کانادا انجام شده است، کانادا در ماه گذشته شاهد جبران بیشتر وضعیت اقتصادی کشور بود.

در ماه فوریه اقتصاد کانادا تقریباً تمام شغل های از دست رفته در طی دو ماه گذشته را به دست آورد و نرخ بیکاری از مارس ۲۰۲۰ در کمترین میزان خود بود.

تعداد افراد مشغول به کار در ماه فوریه تا ۲۵۹ هزار افزایش یافت، در حالی که در ماه دسامبر یا ژانویه تا ۲۶۶ هزار افت داشت. اداره آمار کانادا این اطلاعات را بر اساس تحقیق ماهانه نیروی کار ارائه داد، که در طول یک هفته در ماه فوریه بین روزهای چهاردهم تا بیستم این ماه انجام شد.

نرخ اشتغال تعداد افرادی است که به عنوان درصدی از جمعیت افراد بالای ۱۵ سال در حال کار هستند, که کاری بر اساس تعداد افراد بیکار به عنوان درصدی از کل نیروی کار مورد محاسبه قرار می‌گیرد.

در ماه فوریه نرخ بیکاری تا ۸.۲ درصد افت داشت که ۱.۲ درصد کمتر از ماه ژانویه بود و از زمان آغاز تعطیلی ها در سال گذشته در کانادا در کمترین میزان خود محسوب می ‌شود. در مقایسه با ماه فوریه سال ۲۰۲۰ تعداد افراد شاغل به میزان ۵۹۹ هزار نفر کمتر بودند و ۴۰۶ هزار نفر کمتر از نی نی از ساعات عادی کار روزانه مشغول به کار بودند کل ساعات کار شده تا ۱.۴ درصد افزایش داشت که به خاطر بخش خود فروشی و عمده فروشی است.

 

بهبود اشتغال در صنایعی که تحت تاثیر تعطیلی های ناشی از شیوع ویروس کرونا بود.

نمایش خبر  اداره مهاجرت دیگر به صورت خودکار فرصت های مهاجرتی را تمدید نمی کند

تعداد افراد مشغول به کار در حوزه خرده فروشی، خدمات غذا و مسکن در ماه فوریه با کاهش محدودیت های مربوط به ویروس کرونا افزایش یافت.

اشتغال در صنعت اطلاعات، فرهنگ و سرگرمی در ماه فوریه پس از چند ماه کاهش، شاهد کمی تغییر بود.

اشتغال در ماه فوریه با تمرکز بر شغل های حقوق پایین ۱۷.۵ دلار با کمتر به ازای هر ساعت بود که نشان دهنده رشد صنایع با سهم بیشتر شغل های با حقوق پایین است‌.

اشتغال در خدمات فنی علمی تخصصی از سطح پیش از شیوع ویروس کرونا بیشتر می‌ شود.

تعداد افراد شاغل در خدمات فنی، علمی و حرفه ای تغییرات کمی داشت. اما استخدام در این صنعت تا ۵.۶ درصد در مقایسه با همین زمان در سال گذشته افزایش داشت، که برابر با ۸۶۰۰۰ فرد شاغل بیشتر می باشد. این بیشترین افزایش سال به سال در میان تمام صنایع است.

تقریباً تمام این افزایش ها در انتاریو و بریتیش کلمبیا بود بسیاری از تجارت ها در این صنعت از راه دور قابل انجام هستند که به آنها اجازه می دهد در طول دوره تعطیلی ها و قرنطینه همچنان باز باشند.

برای این صنعت نرخ فرصت‌های شغلی خالی نسبت به متوسط کانادایی، پس از ماه رشد اشتغال در پایان سال ۲۰۲۰ ،در ماه دسامبر بالاتر بود.

در مقایسه با ماه فوریه ۲۰۲۰، در مشاغل مربوط به سیستم های اطلاعات و کامپیوتر ۷۵ هزار نفر بیشتر مشغول به کار هستند، که شامل شغل های فنی و تخصصی می‌شود این افزایش سال به سال بیشتر به خاطر تغییر در وضعیت کاری مردان و کمی به خاطر تغییر در کار زنان بوده است.

نمایش خبر  شورای تجاری برای بودجه بندی مهاجران متخصص دیدار می کنند

نرخ اشتغال برای مهاجران جدید کمی تغییر داشت.

محدودیت های سفر مربوط به ویروس کرونا منجر به کاهش تعداد مهاجران در سال ۲۰۲۰ شد، به نحوی که از سال ۱۹۹۸ به کمترین میزان خود رسید. در ماه فوریه مهاجران تازه وارد در بازار کار در مقایسه با روند سال به سال ۱۳.۸ درصد کمتر بودند. این گروه متشکل از تابعان دائمی است که در طی ۵ سال گذشته به کانادا آمدند.

اشتغال برای این تازه واردان در مقایسه با همین زمان ۱۲.۱ درصد کمتر بود. در نتیجه نرخ اشتغال برای مهاجران اخیر برای دوره سه ماهه تا پایان ماه فوریه در مقایسه با همین زمان در سال گذشته کمی تغییر داشت. برای مهاجرانی که در طی ۵ سال گذشته وارد کشور شدند اشتغال در ماه فوریه یک درصد کمتر از سطح قبل از دوران شیوع ویروس کرونا بود. نرخ استخدام آنها کمی کمتر از نیروهای کار متولد کانادا بود. در حالی که نرخ اشتغال مهاجر در ۵۷.۳ درصد بود، و نرخ اشتغال نیروهای کار متولد کانادا ۵۸.۳ درصد بود.

اهمیت رشد جمعیت و نرخ اشتغال

سطح اشتغال و نرخ اشتغال کانادا شاخص مهمی برای شرایط بازار کار محسوب می شود.به گفته اداره آمار کانادا برای بازگشت به نرخ اشتغال پیش از دوران شیوع ویروس کرونا سطح اشتغال باید از فوریه سال ۲۰۲۰ بیشتر شود، تا بتواند با رشد جمعیت که از آن پس روی داده است تطابق پیدا کند.

نرخ اشتغال در ماه فوریه ۲۰۲۰، ۶۱.۸ درصد بود. تا ماه آوریل تا ۱.۵ درصد ۵ درصد افت داشت که کمترین میزان در مقایسه با ۱۹۷۶ است. در ماه فوریه گذشته نرخ اشتغال ۵۹.۴ درصد بود که ۲ درصد کمتر از سطح پیش از شیوع بود.

نمایش خبر  وبینار: چطور با آمادگی مالی کامل به کانادا بیاییم، تهیه شده توسط Canada Visa و Scotiabank

اگر جمعیت در روند سال به سال یکسان باقی مانده بود نقش تهران در ماه فوریه ۵.۹ درصد کمتر از نرخ قبل از دوران شروع ویروس کرونا می بود. این تفاوت نشان‌دهنده اهمیت رشد جمعیت در جریان وضعیت اقتصادی کشور است. علاوه بر آن شاهد افزایش کمی در جمعیت کانادا بوده ایم. گرچه سطح کاهش یافته مهاجران را کاهش داده است. به طور متوسط در یک سال، مهاجرت مسئول ۸۰ درصد رشد جمعیت کشور است.

دولت کانادا تعهد داده است تا در سال ۲۰۲۱ شاهد پذیرش ۴۰۱ هزار مهاجر جدید در کشور باشیم. در ماه ژانویه به تنهایی نرخ مهاجرت در مقایسه با دوران قبل از شیوع ویروس کرونا نشان می دهد که کانادا در مسیر خود در رسیدن به اهداف بلند پروازانه اش است.