ردکردن این
برنامه کاندیدای استانی جزیره پرنس ادوارد در دراو جدید خود از ۱۵۰ متقاضی دعوت به عمل می آورد

تاریخ انتشار

متقاضیان اکسپرس انتری، تاثیر بازار کار، و تاثیر تجارت برای درخواست گزینش استانی جهت رسیدن به اقامت دائم دعوت شدند.

جزیره پرنس ادوارد جزئیات دراو ۱۸ ام مارس خود را منتشر کرده است.

برنامه کاندیدای استانی جزیره پرنس ادوارد ۱۵۰ دعوت نامه صادر کرد . اکثر دعوت نامه ها، یعنی ۱۴۰ مورد، به متقاضیان تأثیر بازار کار و اکسپرس انتری تعلق یافت. ۱۰ مورد باقیمانده به متقاضیان تأثیر تجارت که حداقل امتیاز ۷۰ را داشتند اختصاص یافت.

برنامه‌ های کاندیدای استانی به استان‌ ها و مناطق کانادا این امکان را می ‌دهد، تا از میان متقاضیان مهاجرتی که به بهترین نحو می توانند نیاز های بازار کار آنها را برآورده کنند انتخاب خود را انجام دهند. گاهی اوقات آنها با سیستم اکسپرس انتری فدرال کانادا هم راستا هستند. کانادا برنامه‌ ریزی کرده است تا در سال جاری از طریق برنامه کاندیدای استانی ۸۰۸۰۰ مهاجرت جدید را در کشور بپذیرد.

 

دسته اکسپرس انتری برنامه کاندیدای استانی جزیره پرنس ادوارد

دسته اکسپرس انتری برنامه کاندیدای استانی جزیره پرنس ادوارد، یک برنامه کاندیدای استانی ارتقا یافته به این معنا است که هم راستا با سیستم اکسپرس انتری دولت فدرال کار می کند.

اکسپرس انتری درخواست ‌ها برای سه برنامه مهاجرت دسته اقتصادی را مدیریت می ‌کند : برنامه نیروی کار متخصص فدرال، برنامه تجارت های تخصصی فدرال و دسته تجربه کانادایی.

متقاضیان واجد شرایط بر اساس فاکتور های سرمایه انسانی مانند سن، تجربه کاری، تحصیلات و تسلط بر زبان انگلیسی و فرانسوی در سیستم جامع رتبه‌ بندی مورد ارزیابی قرار می‌گیرند و یک امتیاز دریافت می‌کنند.

نمایش خبر  ارائه اطلاعات غیرواقعی- اشتباهات مهم هستند

متقاضیان اکسپرس انتری که گزینش استانی را دریافت می کنند ۶۰۰ امتیاز علاوه بر امتیازشان در سیستم جامع رتبه ‌بندی دریافت می‌ کنند و این امر دریافت دعوت نامه درخواست در دور بعدی صدور دعوت نامه ها را برای آنها تضمین می‌ کند.

به منظور آنکه تحت سیستم اکسپرس انتری جزیره پرنس ادوارد دعوت شوید باید یک پروفایل توضیح علاقه مندی در برنامه کاندید استانی جزیره پرنس ادوارد ثبت کنید.

پروفایل های توضیح علاقمندی بر اساس شبکه امتیازات منحصر به فرد هر استان امتیاز می‌دهند. متقاضیان با بالاترین امتیازات از طریق دراو های ماهانه برای درخواست دعوت می‌شوند.
برنامه کاندیدای استانی جزیره پرنس ادوارد جزئیات هر دسته و در امتیاز توزیع علاقمندی را مشخص نکرد.

 

دسته تاثیر نیروی کار

دسته تاثیر نیروی کار برای آن دسته از اتباع خارجی است که یک پیشنهاد شغلی معتبر از جزیره پرنس ادوارد دارند و از سوی کارفرمای خود تحت حمایت قرار می گیرند. این دسته به سه روند تقسیم می‌ شود : نیروی کار متخصص، نیروی کار مهم و فارغ التحصیلی بین المللی

 

دسته تاثیر تجارت

متقاضیان در این دسته باید حداقل شروط امتیاز استانی را برآورده کنند تا بتوانند درخواست خود را مورد رسیدگی قرار دهند. این امتیاز در هر دراو متفاوت است، دعوت نامه هایی که جزیره پرنس ادوارد در دراو امروز ارسال کرد برای آن دسته از متقاضیانی است که می‌خواهند در این جزیره تجارت را آغاز و یا بر عهده گیرند.