ردکردن این
ارائه اطلاعات غیرواقعی- اشتباهات مهم هستند

تاریخ انتشار

برای آن دسته از متقاضیان مهاجرت کانادایی که در هنگام ثبت درخواستشان اطلاعات اشتباه و غیر واقعی ارائه می دهند، عواقب مهاجرتی بسیار جدی ای وجود دارد.

تصمیم اخیر دادگاه فدرال کانادا مشکل ارائه اطلاعات ناقص یا اشتباه در هنگام ثبت درخواست مهاجرتی را روشن میکند.

اگر فردی چنین اشتباهی کند باید یک توضیح واضح و واقعی برای آن داشته باشد و اگر فردی این توضیح را ارائه ندهد، تا ۵ سال امکان درخواست هیچ نوع اقامتی را در کانادا نخواهد داشت.

خانم کارمن مونیز، با تابعیت مکزیک ، برای اولین بار در سال ۲۰۱۳ با ویزای ویزیتوری وارد کانادا شد. او از روش‌های مختلفی مانند مجوز تحصیل، کار و ویزیتوری وضعیت اقامت خود را برای چند ساله بعد از آن نیز تمدید کرد. با این وجود در سال ۲۰۱۹ برای یک مجوز کار پس از فارغ التحصیلی درخواست داد و اسناد و سوابق ویزیتوری او امکان ماندنش در کانادا را به او داد.؛اداره مهاجرت پناهجویی و تابعیت کانادا این درخواست ها را بر این اساس رد کرد که متوجه شده بود خانم مونیز پیش از انقضای اقامت مجاز خود کانادا را ترک میکند.

پس از اینکه او از رد درخواست شما مطلع شد برای یک مجوز سفر الکترونیکی درخواست داد. پرسشنامه های آنلاین eTA در مورد اینکه آیا فرد تاکنون در مورد رد درخواست برای ورود به کانادا را داشته است یا خیر سوال می کند. خانم مونیز به این پاسخ جواب منفی داد.
سپس اداره مهاجرت کانادا نامه‌ ای به خانم مونیز ارسال کرد، مبنی بر اینکه آنها متوجه این اطلاعات غیر واقعی شده اند و این احتمال وجود دارد که او به خاطر ارائه اطلاعات نادرست درخواستش پذیرفته نشود. خانم مونیز در همان روز به نامه پاسخ داد و مدعی شد که قبلاً مجوز کار پس از فارغ التحصیلی او رد شده بود و توضیح داد که قصد دروغ گفتن نداشت و سوال را به اشتباه متوجه شده بود.
اداره مهاجرت کانادا ادعای او را رد کرد، و به این نتیجه رسید که خانم مونیز مرتکب ارائه اطلاعات غیر واقعی شده از و اذین برای ۵ سال امکان ورود به کانادا را نخواهد داشت. ایشان درخواست بازبینی قضائی را به دادگاه فدرال ارسال کرد. درخواستش مدعی شد که تصمیم گیری اداره مهاجرت کانادا غیرمنطقی بوده است. به طور خاص، رضایت داد که بازبینی افسر اداره مهاجرت اجباری بوده است، اما باید در نظر گرفته می‌شد که پاسخ اولیه خانم مونیز یک اشتباه غیر عمد بوده است. علاوه بر این مدعی شد که مسئول مربوطه عوامل دیگر‌، مانند سوابق پیروی از قوانین مهاجرت کانادایی و این واقعیت که اداره مهاجرت کانادا در مورد عدم پذیرش پیشینه او مطلع بوده است، را در نظر نگرفته است.

نمایش خبر  بهبود میزان حفظ مهاجر در آتلانتیک توسط پایلوت مهاجرتی این منطقه

دادگاه به سرعت مهمترین بخش اظهاریه را رد کرد. ادعای اشتباهات غیر عمد گاهی اوقات به عنوان توجیه اطلاعات غیر واقعی درخواست مهاجرتی در نظر گرفته می شوند. با این وجود، در این مورد خانم مونیز توضیح نداده بود که چرا و یا چگونه سوال را متوجه نشده بود. افسر مربوطه یک موضوع قانونی را مطرح کرد مبنی بر اینکه توضیح سوال برعهده خانم مونیز بوده است نه افسره پرونده.

مورد دوم از اظهاریه نیز رد شد. دادگاه دریافت در حالی که افسر بازبینی به سوابق خانم مونیز مبنی بر تبعیت از قوانین مهاجرت کانادا مراجعه نکرده است، نیازی نیز به انجام این کار نبوده است.

مسئول پرونده ملزم نیست تا پرونده را از ابعاد مختلف زندگی خانم مونیز مورد بررسی و مقایسه قرار دهد. این مورد که اداره مهاجرت کانادا در مورد وضعیت رد پرونده خانمم نیز آگاهی دارد نیز وظیفه ارائه اطلاعات صحیح و کامل را از او سلب نمی کند. همچنان که دادگاه عنوان کرد متقاضیان می‌توانند سیستم مهاجرتی را مسئول خطاهای خود بدانند.

بر این اساس دادگاه درخواست خانم مونیز را رد کرد و عدم پذیرش او را به عنوان نتیجه نهایی مطرح کرد.

این پرونده اهمیت ارائه اطلاعات و پاسخ های کامل و صحیح برای مهاجرت به کانادا را نشان میدهد. خانم مونیز سوابق خوبی مبنی بر تبعیت از قوانین مهاجرت کانادایی را در پرونده خود داشت اما به یکی از سوالات خود درخواست های بعدی خود جواب ناصحیح داد. این خطا به اندازه کافی بزرگ بود که او را به عنوان فردی معرفی کنند که اطلاعات غیر واقعی ارائه داده است و از این رو ورود او به کانادا پذیرفته نشود. او نتوانست اثبات کند که چرا مسئول پرونده باید خطای او را به عنوان یک اشتباه غیرعمد در نظر بگیرد. در نهایت خانم مونیز متوجه شد که نباید از اداره مهاجرت کانادا انتظار می داشت تا اطلاعات صحیح که قبلاً دریافت کرده بود را در نظر بگیرد.

نمایش خبر  نرخ رشد جمعیت کانادا در سال ۲۰۲۰ به سطح WWI افت پیدا می ‌کند

نکته مهم: اشتباهات مهم هستند. ارائه اطلاعات غیر واقعی خطی در زمانی که ناچیز شمرده می شوند می‌تواند پیامدهای مهاجرتی بسیار جدی برای شما در پی داشته باشند.
بررسی دقیق از سوی یک فرد دیگر، مانند یک وکیل مهاجرتی با تجربه، می‌تواند به شما کمک کند تا مسائل پیچیده ای از این دست را حل کنید.