ردکردن این

تاریخ انتشار

آلبرتا تا این لحظه از سال 2021 از 1909 متقاضی اکسپرس انتری برای درخواست گزینش استانی دعوت کرده است.

آلبرتا در روز 18 می از 250 متقاضی اکسپرس انتری برای رسیدن به اقامت دائم از طریق دریافت گزینش استانی دعوت نامه صادر کرد.

این استان در روز 25 می، در وبسایت خود از دراو خبر داد.

متقاضیان دعوت شده باید دارای حداقل 301 امتیاز با یک پروفایل فعال در سیستم اکسپرس انتری باشند.

این دراو دهمین دراو سال بود که از طریق برنامه کاندیدای استانی آلبرتا انجام شد.

آلبرتا تا این لحظه از سال از 1909 متقاضی اکسپرس انتری برای درخواتس گزینش استانی دعوت به عمل آورده است، زیرا از ژانویه 2021 پس از یک دوره توقف موقتی مجددا صدور گزینش ها را از سر گرفته است.

اگر این متقاضیان برای گزینش استانی از طریق روند اکسپرس انتری آلبرتا واجد شرایط باشند به طور خودکار ۶۰۰ امتیاز اضافی در سیستم اکسپرس انتری دریافت می کنند. زمانی که این اتفاق بیافتد آنها برای دریافت اقامت دائم کانادا دعوت می شوند.

این استان درخواست ها را از طریق برنامه کاندیدای مهاجرتی آلبرتا مدیریت می‌ کند که برنامه های کاندیدای استانی برای مهاجران آلبرتا را تحت کنترل دارد.

روند اکسپرس انتری آلبرتا یک برنامه کاندیدای استانی ارتقا یافته است به این معنا که متقاضیان را از پول اکسپرس انتری برمی‌گزیند اولین گام برای واجد شرایط شدن در این برنامه ایجاد یک پروفایل در سیستم اکسپرس انتری است.

 

 اکسپرس انتری چیست؟

اکسپرس انتری سیستم مدیریت درخواست کانادا برای سه برنامه مهاجرتی فدرال است: برنامه نیروی کار متخصص فدرال, برنامه تجارت های تخصصی فدرال و دسته تجربه کانادایی.

نمایش خبر  آلبرتا بزرگترین دراو برنامه کاندیدای استانی 2021 را برگزار کرد

متقاضیان در این برنامه ها مانند برخی از برنامه ‌های کاندیدای استانی بر اساس سیستم جامع رتبه بندی یک امتیاز دریافت می کنند. این امتیازات بر اساس فاکتورهای سرمایه انسانی به متقاضیان داده می شود. این فاکتورهای سرمایه انسانی شامل سن، تحصیلات، تجربه کاری، تسلط بر زبان انگلیسی و فرانسوی است.

ممکن است این امتیازات به یک فرد یا به یک زوج داده شود. ‌ آنها به پیشنهاد شغلی نیازی ندارند، اما داشتن پیشنهاد شغلی امتیازات اضافی با خود به همراه دارد. آنها نیاز به کار یا تحصیل در کانادا ندارند گرچه در طول دوران شیوع ویروس کرونا اداره مهاجرت کانادا آن دسته از متقاضیانی که در حال حاضر در کانادا هستند را مورد اولویت قرار داده است.

متقاضیان با بالاترین امتیازات یک دعوت نامه درخواست برای اقامت دائم دریافت می‌کنند. زمانی که یک درخواست ثبت می‌ شود اداره مهاجرت کانادا تصمیم‌ گیری نهایی را انجام خواهد داد و تاییدیه اقامت دائم را در صورت پذیرش درخواست برای متقاضی ارسال خواهد کرد. گام نهایی برای مقیمان دائمی تایید شده اقامت در کانادا و درخواست برای یک کارت اقامت دائم است. در این مرحله این افراد از نظر رسمی تابع دائمی کانادایی محسوب می‌ شوند و ممکن است در نهایت برای شهروندی کانادا درخواست خود را ارائه دهند.

 

روند اکسپرس انتری آلبرتا

این برنامه کاندیدای استانی ارتقا یافته برای آن دسته از متقاضیان اکسپرس انتری است، که ارتباط قوی با آلبرتا دارند یا می توانند در مورد اولویت های مختلف و توسعه اقتصادی دولت حمایت کننده باشند. در طول دوران شیوع ویروس کرونا آلبرتا تنها آن دسته از متقاضیان را در نظر می ‌گیرد که در آن زمان در حال کار و زندگی در آلبرتا بودند.

نمایش خبر  شرط امتیاز سیستم جامع رتبه بندی دراو برنامه کاندیدای استانی آلبرتا تا ۳۰۱ افت پیدا می‌کند

متقاضیان باید در یکی از شغل های قابل قبول نیز دارای تجربه کاری باشند. برنامه کاندیدای مهاجرتی آلبرتا فهرستی از مشاغل غیر قابل قبول برای شروط این روند را ارائه می دهد.

درتاریخ ۱ نوامبر ۲۰۲۰ دولت فدرال تعداد مشاغل غیر قابل قبول برای ارزیابی تاثیر بازار کار در این استان را افزایش داد. با این وجود، متقاضیان یکه در تاریخ ۱ نوامبر ۲۰۲۰ و پس از آن دعوت نامه را دریافت کردند هنوز می تواند از طریق روند اکسپرس انتری دعوت شوند، حتی اگر در شغلی کار می ‌کنند که دولت فدرال ارزیابی تأثیر بازار کار را برای آنها در نظر نمی‌گیرد.

آلبرتا مجاز به صدور ۶۲۵۰ مجوز گزینش در سال ۲۰۲۰ بود. با این وجود، به خاطر شیوع ویروس کرونا این استان میزان و گزینش ها را تا ۴۰۰۰ گزینش کاهش داد تمام گزینه‌ها تا ژوئن سال ۲۰۲۰ صادر شدند که به همین دلیل هیچ دراوی برای نیمه دوم سال باقی نماند.

برنامه کاندیدای مهاجرتی آلبرتا هنوز تعداد گزینه های تخصیص یافته به این استان در سال ۲۰۲۱ را منتشر نکرده است.